Våra tjänster

Högtrycksspolning

Rinner inte vattnet ner i avloppet som det ska? Med hjälp av ett dieselaggregat kan vi spola rent ledningar med högtryck. Med en panna kan vi välja om vattnet skall vara varmt eller kallt.

Stamrensning

Har ni en BRF och vill undvika problem med avloppet? Vi kan förebygga problemen genom att spola igenom avloppen innan det blir akut. Har ni ett resturangkök och vill undvika onödiga stopp i verksamheten? Förebygg stopp genom att hetvattenspola köket innan det blir akut. Har ni en villa eller lägenhet? Förebygg stopp med en rensning av avloppen.

Kamerainspektion

Vi har kamerautrustning för att filma ledningar tex avlopp. Man kan då få en bild av det invändiga skicket på ledningarna. Vi kan spela in och skicka filmer till kunder.

Sanering

Har det runnit ut avloppsvatten på golvet? Med våtdammsugare kan vi suga upp vattnet som åkt ut. Med rätt kemikalier kan vi ta bort bakterierna. Vi har även dränkbara pumpar för att tömma större utrymmen tex hisschakt på vatten.