Integritetspolicy

Integritetspolicy

Att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt är av största vikt. Den här informationen har till syfte att i enlighet med GDPR ge en övergripande information om de personuppgifts behandlingar som Roc Sanering AB är ansvariga för. Informationen har vidare till syfte att ge information till de som Roc Sanering AB behandlar.

Personuppgifter

Roc Sanering AB 559391-9250, har rätt att lagra och bearbeta de personuppgifter som krävs för att företaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot kund. Persondata sparas i Roc Sanering AB administrationsprogram så länge de är nödvändiga för de ändamål de behandlas för. Efter garantitiden på tjänster samt produkter har löpt ut på en order så tas all persondata bort. Roc Sanering AB behandlar kunders personuppgifter för följande ändamål;

  • Företagets löpande verksamhet inom administration, försäljning, fakturering och uppföljning
  • Kontakt av kund för information angående offert, leverans, tjänst och övrig info relaterat till order utav Roc Sanering AB representanter/medarbetare.
  • Enskilda kundundersökningar för att följa upp vad våra kunder anser om oss som företag, vilka krav kunderna har på oss som leverantör och hur vi presterar i förhållande till dessa krav. Undersökningen görs som ett led i vårt arbete med att hela tiden förbättra våra produkter och vår service till kunden.
  • Eventuell marknadsföring i form utav nyhetsbrev, det finns alltid möjlighet för kunden att tacka nej till fler utskick.

Personuppgifterna är begränsade till de anställda på Roc Sanering AB som behöver ta del av dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. De personuppgifter som lagras och bearbetas behandlas med sekretess i enlighet med företagets etiska regler. Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part.

Om dina personuppgifter är registrerade hos Roc Sanering AB och du har frågor som rör företagets behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till oss via e-post: rocsanering@outlook.com

Användning av kakor (cookies)

En cookie (kaka) är en liten textfil som lagras på din dator. Det finns olika typer av cookies. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Denna webbplats använder cookies. Du väljer att godkänna att vi använder cookies i samband med att du använder vår webbtjänst. Vi använder cookies för att samla in statistik och kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst i browserinställningarna välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Dessa cookies används på Roc Sanering AB webbplats. En sessionscookie som används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig info sparas och cookien förfaller när webbläsaren stängs.

Google AdWords 

Roc Sanering AB använder Google AdWords cookies för att mäta och utvärdera effektiviteten av vår digital marknadsföring.

Vi använder även Google Analytics och Google Tag Manager för att analysera användningen av våra webbsidor. Google Analytics genererar statistik och annan information om webbsidebesök med hjälp av cookies som lagras på användarens dator. Informationen som genereras i samband med våra webbsidor används för att skapa rapporter om beteende vid besök på webbsidan. Google sparar och använder data. Googles sekretesspolicy hittar du på: http://www.google.com/privacypolicy.html

Kategorier av personuppgifter som behandlas

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn och kontaktuppgifter till enskilda som vänt sig till Roc Sanering AB samt adress för bokat tjänst. Roc Sanering AB registrerar inga känsliga personupp-gifter utöver eventuella personnummer. Om kund önskar kredit hanteras även personnummer för kreditprövning. Om ärendet i grunden avser en organisation av något slag och en kontaktperson har utsetts för organisationen behandlas namn och kontaktuppgifter till kontaktpersonen.